EĞİTİM KARELERİMİZ

KVKK DANIŞMANLIĞI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki idari ve teknik tedbirler çerçevesinde; Kanun’a tabi gerçek ve tüzel kişilerin hazırlaması gereken dokümanlar olduğu gibi, günlük iş süreçlerinin de idari tedbirlerdeki başlıklara uygun hâle getirilmesi ya da mevcut hazırlık çalışmalarının da bu başlıklara ve kurumun taleplerine uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Rasyotek, alanında uzman bilişim hukuku avukatları ve siber güvenlik ekipleri ile danışmanlık hizmeti vermektedir.

Rasyotek’in bütünleşik hizmetlerinin içeriği ve konu hakkında diğer detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

İletişime Geçiniz...

KVKK DENETİMİ

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında birçok kurum idari ve teknik tedbir başlıklarında belli başlı hazırlıklarını yapmıştır. Yapılan bu çalışmaların tedbirlerin genel yapısına uygunluğu ve mevcut süreçlerin 6698 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunda denetim hizmeti sunmaktayız.

Denetim hizmetimizin içeriği ve konu hakkında diğer detaylar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

İletişime Geçiniz...

KVKK EĞİTİMİ

Kişisel Verilerin Koruması Kanunu kapsamında kurum personeline KVKK eğitimlerinin verilmesi işveren sorumluğundadır ve zorunludur. Rasyotek, idari ve teknik tedbirleri bütünleşik olarak kayıtlı “KVKK Farkındalık Eğitimi”nde sunmaktadır. Bilişim hukuku ve siber güvenlik uzmanlarının verdiği eğitimlerde ilgili idari ve teknik tedbirler tüm yönleriyle değerlendirilmekte, dikkat edilmesi gereken başlıklar detaylarıyla anlatılmakta, farklı yorumlanabilen konularda günlük hayatta yaşanan olaylardan örnekler verilmektedir.

KVKK Farkındalık Eğitimi

 • - 6698 sayılı KVKK kapsamında yer alan kavramlar (Kişisel Veri – Özel Nitelikli Kişisel Veri – Veri Sorumlusu – Veri İşleyen –Açık Rıza – İlgili Kişi vs.)
 • - Veri Sorumlusu ve Veri İşleyenin Sorumlulukları
 • - Verilerin İşlenme Süreçleri ve Alınması Gereken Önlemler
 • - Açık Rıza ve İstisna Hâlleri
 • - Verilerin Yurt İçi ve Yurt Dışına Aktarılması
 • - VERBİS (Veri Sorumluları Sicili)
 • - KVKK ve Türk Ceza Kanunu Kapsamındaki Yükümlülüklere Uyulmayan Hâllerde Uygulanacak Adli ve İdari Yaptırımlar
 • - Yetkilendirme Matrisi ve Yetki Kontrolü Süreçlerinin Yönetimi
 • - Loglama Sisteminin Kontrolü
 • - Ağ Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler
 • - Veri Güvenliğinin Sağlanamaması Riski
 • - Veri Sızıntısı Örnek Vaka İncelemeleri
 • - Siber Güvenlik
 • - KVKK ve Regülasyonlar için Doğru Teknoloji Yatırımı
 • - Kişisel Veri Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tedbirler
 • - Silme, Yok Etme, Anonim Hâle Getirme Nedir?
 • - Sızma Testi, Veri Maskeleme, Güvenlik Duvarları ve Antivirüs Yazılımları Hakkında Bilgilendirmeler