KVKK danışmanlığı hangi konuları kapsıyor?

KVKK danışmanlığı idari ve teknik tedbir başlıklarının bütününü kapsamalıdır, sürecin uzman ve alanında tecrübeli bir ekiple yönetilmesi gerekmektedir. ...

Kişisel Verilerin Korunması, Yeni Düzenleme Neler Getiriyor?

Kişisel Verileri Koruma Kanunu KVKK kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları belirleyen kanundur. ...

  • 1