Kendinizi Test Edin
Rasyotek İnsan Kaynakları

Kişisel Verilerin Korunması

hakkında detaylı bilgi edinin

KVKK Nedir?

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri, uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem; kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir ve kanunda düzenlenen kurallara uygun olmalıdır.

İnternet üzerinden iş ve işlemler gerçekleştiren her kurum 5651 sayılı Kanun’a; kişisel bir bilgi tutan her kurum ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na tabidir.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri Nedir?

Kanundaki tanımıyla; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişinin adı, soyadı, vatandaşlık numarası, banka bilgileri gibi pek çok başlıkta sınıflandırılmaktadır.

Kimler Kişisel Verileri Koruma Kanuna Tabidir?

Kişisel veri bulunduran, aktaran ya da saklayan her gerçek ya da tüzel kişi KVK Kanunu’na uymakla yükümlüdür.

Kimler Kişisel Verileri Koruma Kanuna Tabidir?
Verbis’e Kayıt Yükümlülüğü Nedir?

Verbis’e Kayıt Yükümlülüğü Nedir?

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kaydolmak zorunludur.

Kanuna Göre Belirlenen Cezalar Nelerdir?

Farklı başlıklarda 13.000 ile 2.678.868 TL arasındaki tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır.

Kanuna Göre Belirlenen Cezalar Nelerdir?