Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren Kurumlara Özel

  • Muayenehaneler
  • Diş poliklinikleri
  • Laboratuvarlar
  • Psikologlar
  • Diyetisyenler
  • Rehabilitasyon ve fizik tedavi merkezleri
  • Reçete karşılığı medikal ürün satışı gerçekleştirenler
  • Gözlükçüler (reçete karşılığı numaralı gözlük verenler)

Uzman avukatlarımız ve siber güvenlik ekibimizle yüzlerce firmada uyguladığımız detaylı KVKK çalışmalarını sizin için özel bir pakette buluşturuyoruz. Yoğun çalışma programınızda, size ekstra bir iş yükü getirmeden tek bir paket ile VERBİS’e kaydınız dahil olmak üzere tüm sorumluluklarınızı yerinize getiriyoruz.

Sağlık Sektörüne Özel KVKK Paketi

VERBİS Kaydının Yapılması
Envanter Oluşturulması
Avukatlarımızla 1 Saat Özel Online Toplantı/Eğitim
Genel Aydınlatma Metni’nin Hazırlanması
Çalışan Aydınlatma Metni Hazırlanması
Çalışan Adayı Aydınlatma Metni Hazırlanması
Ziyaretçi Aydınlatma Metni Hazırlanması
Çalışan Açık Rıza Formu Hazırlanması
Çalışan Adayı Açık Rıza Formu Hazırlanması
Çalışan Gizlilik Taahhütnamesi Hazırlanması
Veri Aktarım ve Gizlilik Taahhütnamesi Hazırlanması
Veri İhlali Prosedürü Hazırlanması
Veri Sahibi Başvuru Prosedürü Hazırlanması
Olay Bildirim/Müdahale Formu Hazırlanması
Saklama İmha Politikası Hazırlanması
Doküman Bilgilendirme Metni Hazırlanması

KVKK kapsamında idari ve teknik tedbirlere uymamanın cezası 1.000.000 TL’nin üzerindedir. Yalnızca VERBİS kaydını yerine getirmeyen işletmeler için bile, 6698 sayılı KVKK’nın 18.maddesinin (Ç) bendine göre 1.000.000 TL’ye varan idari para cezası verilecektir.