KVKK Eğitimi

Kanun kapsamında kurum personeline KVKK eğitimlerinin verilmesi zorunludur. Avukatımız ve bilişim uzmanımızın yaptığı eğitimlerde; ilgili kanun tüm yönleriyle değerlendirerek, netlik olmayan konulara ışık tutar ve günlük hayatta yaşanan olaylardan örnekler vermektedir.

Kurumsal KVKK Eğitimi (Firma personelinin KVKK süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi):

 • - 6698 sayılı KVKK kapsamında yer alan kavramlar ( Kişisel Veri – Özel Nitelikli Kişisel Veri – Veri Sorumlusu – Veri İşleyen –Açık Rıza – İlgili Kişi vs.)
 • - Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen’ in Sorumlulukları
 • - Verilerin İşlenme Süreçleri - Alınması Gereken Önlemler
 • - Açık Rıza – Rıza Alırken Dikkat Edilecek Hususlar - İstisna Halleri)
 • - Verilerin Silinmesi - Yok Edilmesi - Anonim Hale Getirilmesi
 • - Verilerin Yurtiçi ve Yurtdışına Aktarılması
 • - VERBİS ( Veri Sorumluları Sicili)
 • - Yükümlülüklere - KVKK ve Türk Ceza Kanunu kapsamında -uyulmayan hallerde uygulanacak adli ve idari yaptırımlar
 • - Yetkilendirme Matrisi ve Yetki Kontrolü Süreçlerinin Yönetimi
 • - Loglama Sisteminin Kontrolü
 • - Ağ Güvenliğine İlişkin Teknik Tedbirler
 • - Veri Güvenliğinin Sağlanamaması Riski
 • - Veri Sızıntısı Örnek Vaka İncelemeleri
 • - Siber Güvenlik
 • - KVKK ve Regülasyonlar için Doğru Teknoloji Yatırımı
 • - Kişisel Veri Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tedbirler
 • - Silme, Yok Etme, Anonim Hale Getirme nedir?
 • - Sızma Testi, Veri Maskeleme, Güvenlik Duvarları ve Anti Virüs Yazılımları Hakkında Bilgilendirmeler

“KVKK Danışmanlığı / Veri Güvenliği” konusunda kanunu ve size özel süreçleri detaylandırmak üzere dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.