RASYOTEK İNSAN KAYNAKLARI BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ
(“Aydınlatma Metni”)

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sok. No: 11 Business Port Kat: 8 Ofis No: 38-39 Bahçelievler / İSTANBUL adresinde mukim , İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 972281-0 Ticaret sicil numaralı Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim Anonim Şirketi tarafından kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına dayalı olarak aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini korumak suretiyle aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Şirket; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirdiği veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Bu kapsamda sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan veri toplanmaktadır ve bu kişisel veriler işlenmektedir. Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğuna aşağıdaki tabloya bakarak inceleyebilirsiniz.

KİMLİK VERİSİ

Kimlik Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Ad Soyad
 • Cinsiyet
 • Uyruk
 • Doğum tarihi
 • Doğum yeri
 • İmza
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Aile Sıra Numarası
 • Anne-Baba Adı*
 • Cilt Numarası
 • Cüzdanın Kayıt Numarası
 • Cüzdanın Verildiği Yer
 • Cüzdanın Veriliş Nedeni
 • Cüzdanın Veriliş Tarihi
 • Medeni Hali*
 • Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl
 • Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe
 • Nüfusa Kayıtlı Olduğu Mah./Köy
 • Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer
 • Pasaport Numarası
 • Sürücü Belgesi Sınıfı
 • Çalışan
 • Stajyer
 • Çalışan ve Stajyer Adayı
 • Hissedar/Ortak
 • Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi/Hissedarı
 • Potansiyel Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi
 • Diğer 3.Kişiler
 • Üye
 • Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi Çalışanı/ Yetkilisi/Hissedarı
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Kamu Görevlisi
 • İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı/Hissedarı
 • Potansiyel İş Ortakları
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi Çalışan Adayı
Rasyotek web siteleri üzerinden üye olunması veya üye olmadan alışveriş yapılması halinde; iş veya staj başvurusu süreçlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, mal/hizmet satış süreçleri, online eğitim hizmetleri, hukuki işlem süreçleri, denetim firmalarının denetimi, resmi kurumlarla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket iş faaliyetlerinin yürütülmesi ile bunlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetlerinde kişilerin kendisinden, 3.kişilerden ya da iş yerlerinden kişisel veri elde edebilmektedir.
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Özel İstihdam Bürosu Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası
6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat
6698 s. Kanun Madde 5/2 (d): Veri sahibinin alenileştirmesi
6698 s. Kanun Madde 5/1: Açık rıza

İLETİŞİM VERİSİ

İletişim Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Adres
 • E-Posta Adresi
 • İkametgâh
 • İletişim Adresi
 • Telefon Numarası
 • Çalışan
 • Stajyer
 • Çalışan ve Stajyer Adayı
 • Hissedar/Ortak
 • Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi/Hissedarı
 • Potansiyel Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi
 • Diğer 3.Kişiler
 • Üye
 • Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi Çalışanı/ Yetkilisi/Hissedarı
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Kamu Görevlisi
 • İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı/Hissedarı
 • Potansiyel İş Ortakları
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi Çalışan Adayı
Rasyotek web siteleri üzerinden üye olunması veya üye olmadan alışveriş yapılması halinde; iş veya staj başvurusu süreçlerinin yürütülmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, tedarik hizmetlerinin alınması, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınması, mal/hizmet satış süreçleri, online eğitim hizmetleri, hukuki işlem süreçleri, denetim firmalarının denetimi, resmi kurumlarla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket iş faaliyetlerinin yürütülmesi ile bunlarla sınırlı olmamak üzere faaliyetlerinde kişilerin kendisinden, 3.kişilerden yada işyerlerinden kişisel veri elde edebilmektedir.
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası
6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat
6698 s. Kanun Madde 5/2 (d): Veri sahibinin alenileştirmesi
6698 s. Kanun Madde 5/1: Açık rıza

ÖZLÜK VERİSİ

Özlük Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Bordro Bilgileri,
 • Disiplin Soruşturması,
 • İşe Giriş-Çıkış Belgesi Kayıtları,
 • Özgeçmiş Bilgileri,
 • Performans DeğerlendirmeRaporları
 • SGK Hizmet Dökümleri
 • Çalışan
 • Stajyer
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi Çalışanı/ Yetkilisi/Hissedarı
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Çalışanı/ Yetkilisi Hissedarı
Özlük dosyasının tutulması sırasında çalışan ve stajyerler ile ürün veya hizmet alan kişilerin çalışanları hakkında şirket ile arasında bulunan sözleşme kapsamında verilen hizmetler aracılığıyla işbu verilerin ürün veya hizmet alan kişi tarafından tarafımızla paylaşılması aracılığıyla elde edilmektedir.
 • 4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Danışmanlık Hizmeti Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

HUKUKİ İŞLEM VERİSİ

Hukuki İşlem Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Dava Dosyaları Örnekleri/Asılları/Bilgileri
 • Bilgi Güvenliği Taahhütnameleri
 • Dava Dosyasındaki Bilgiler v.b.*
 • İcra Maaş Haczi ve Nafaka Bilgileri
 • Mahkeme Tutanakları
 • Polis Tutanakları
 • Sözleşme
 • Yasal Takip Bilgisi
 • Gizlilik ve Veri Aktarım Taahhütnameleri
 • Çalışan
 • Stajyer
 • Hissedar/Ortak
 • Tedarikçi Yetkilisi/Hissedarı
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi yetkilisi/hissedarı
 • İş Ortakları Yetkilisi/Hissedarı
Dava konusu taraflara ilişkin bilgi mahkemelerden, sözleşmelerde taraf bilgisinden, çalışanların maaş hacizlerinde icra dairelerinden yahut kişinin kendisinden elde edilmektedir.
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
6698 s. Kanun madde 5/2(c): Sözleşmenin kurulması ve ifası
6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

MÜŞTERİ İŞLEM

Müşteri İşlem Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Fatura
 • Sipariş Bilgisi
 • Talep Bilgisi
 • Eğitim Bilgisi
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Mal ve/veya hizmet satın alım, satış süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve İlgili İkincil Mevzuat Düzenlemeleri Çerçevesinde Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Fiziksel Mekân Güvenliği Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Giriş-Çıkış Kayıtları (Sistem Odası)
 • Kamera Kayıtları
 • Çalışan
 • Stajyer
 • Çalışan ve Stajyer Adayı
 • Hissedar/Ortak
 • Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi/Hissedarı
 • Potansiyel Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi
 • Diğer 3.Kişiler
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi Çalışanı/ Yetkilisi/Hissedarı
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Kamu Görevlisi
 • İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı/Hissedarı
 • Potansiyel İş Ortakları
 • Ziyaretçi
Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim Anonim Şirketi lokasyonlarının ziyaret edilmesi ile girişten itibaren güvenlik kameraları, Rasyotek İnsan Kaynakları Bilişim Anonim Şirketi lokasyonunda yer alan Sistem odası giriş-çıkış kayıt cihazı vasıtasıyla elde edilmektedir.
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Sistem Odası Güvenliğinin Temini
 • 6698 sayılı Kanun’un Teknik ve İdari Tedbirlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

İşlem Güvenliği Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Cookie Kayıtları
 • IP Adresi Bilgileri
 • IP Adresi İzleme
 • İnternet Erişim Kayıt Log'ları
 • İnternet Sitesi Giriş-Çıkış Bilgileri
 • Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Kullanıcı Adları, E-Posta Hesapları, Son Login Tarihleri IP Bilgileri vb.)
 • Çalışan
 • Stajyer
 • Hissedar/Ortak
 • Üye
 • Diğer 3.Kişiler
 • Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi Çalışanı/ Yetkilisi/Hissedarı
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Ziyaretçi
Rasyotek’e ait web sitelerinden www.kvkkrehberi.com , www.rasyomed.com.tr , www.superportal.com , www.rasyotek.com.tr ve www.rasyotekakademi.com ‘un ziyaret edilmesi, Rasyotek ağı üzerinden internete bağlantı sağlanması, e-posta adresi ya da web sitesi üzerinden Rasyotek ile iletişim kurulması vasıtasıyla elde edilmektedir.
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatta Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

FİNANS

Finans Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Banka Bilgileri
 • Hesap Bilgileri
 • Kart Bilgileri
 • Senet ve Çek Bilgisi
 • Çalışan
 • Stajyer
 • Tedarikçi Yetkilisi/Hissedarı
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi Yetkilisi/Hissedarı
 • İş Ortağı Yetkilisi/Hissedarı
Mal ve/veya hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş akdi kapsamında yer alan edimlerin ifa edilmesi amacıyla ilgili kişilerin kendisinden veya yetkilisi/çalışanından elde edilmektedir.
 • 4857 Sayılı İş Kanunu’ndan Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

MESLEKİ DENEYİM

Mesleki Deneyim Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Diploma Bilgileri,
 • Gidilen Kurslar,
 • Meslek İçi Eğitim Bilgileri,
 • Sertifikalar,
 • Transkript Bilgileri
 • Çalışan
 • Çalışan Adayı
 • Stajyer
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi Çalışan Adayı
Çalışan ve/veya stajyer istihdamının sağlanması amacıyla yapılan iş başvuruları, stajyer alımları için yapılan başvurular, Kariyer.net, Linkedin web sitesi üzerinden yapılan iş başvuruları, e-posta adresi üzerinden yapılan iş başvuruları ile ürün veya hizmet alan kişilerin şirket ile akdettikleri sözleşme uyarınca özel istihdam ofisi faaliyetlerinin yerine getirilmesi kapsamında mesleki deneyim bilgilerinin paylaşılması vasıtasıyla elde edilmektedir.
 • 4857 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuatta Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Özel İstihdam Bürosu Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat
4857 sayılı İş Kanunu’nun 7.maddesi ile Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği Hükümleri

PAZARLAMA

Pazarlama Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Alışveriş Geçmişi Bilgileri
 • Pazarlama Çerezleri
 • Pazarlama Bilgileri
 • Müşteri Tercihleri
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
Web siteleri ve çeşitli sosyal medya ilanları aracılığıyla gerçekleşen mal ve/veya hizmet pazarlama süreçleri kapsamında elektronik ortamda elde edilmektedir.
 • Rasyotek Ürün ve Hizmetlerine bağlılık süreçlerinin yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası
6698 s. Kanun madde 5/2 (f) : Meşru menfaat

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Görsel ve İşitsel Veriler Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Fotoğraf
 • Kamera Kayıtları
 • İşitsel Veriler
 • Çağrı Merkezi Kayıtları
 • Çalışan
 • Stajyer
 • Çalışan ve Stajyer Adayı
 • Hissedar/Ortak
 • Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi/Hissedarı
 • Potansiyel Tedarikçi Çalışanı/Yetkilisi
 • Diğer 3.Kişiler
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi Çalışanı/ Yetkilisi/Hissedarı
 • Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • Kamu Görevlisi
 • İş Ortakları Yetkilisi/Çalışanı/Hissedarı
 • Potansiyel İş Ortakları
 • Ziyaretçi
Rasyotek çağrı merkezlerinin aranması, lokasyonlarına gidilmesi ile kamera kayıtlarının tutulması, çalışanlara ait fotoğrafların iş süreçleri için saklanması, Rasyotek iş yerlerinde fotoğraf çekilmesi vb. durumlarda kişinin kendisi aracılığıyla elde edilmektedir.
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER

SAĞLIK BİLGİLERİ

Sağlık Bilgileri Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Kişisel Sağlık Bilgileri
 • Kan Grubu Bilgisi
 • Engellilik Durumuna Ait Bilgiler
 • Covid-19 Test Sonucu
 • Çalışan
 • Stajyer
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi Çalışanı
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişi Çalışan Adayı
Rasyotek iş faaliyetleri kapsamında teşviklerin belirlenebilmesi amacıyla çalışan adayından ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin yürütülmesi kapsamında işe girişlerde çalışanın kendisi tarafından temin edilmek suretiyle elde edilmektedir.
 • Covid-19 Tedbirlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Özel İstihdam Bürosu Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Covid-19 Tedbirlerine ilişkin yasal tebliğler ve yönetmelikler
6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat
6698 s. Kanun madde 6/2 : Açık rıza

CEZA MAHKUMİYETİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ VERİSİ

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Ceza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler
 • Güvenlik Tedbirine İlişkin Bilgiler
 • Çalışan
 • Stajyer
İşe giriş esnasında çalışanın kendisi tarafından özlük dosyasına kaydedilmek suretiyle elde edilmektedir.
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2(f): Meşru menfaat
6698 s. Kanun madde 6/2: Açık rıza

BİYOMETRİK VERİ

Biyometrik Veri Kategorisine Ait Veriler Veri Konusu Kişi Grubu Verinin Elde Edilme Yöntemi Kişisel Verinin İşlenme Amacı
 • Parmak İzi Verisi
 • Çalışan
Sistem odası kullanıcısı bilgi işlem çalışanlarının fiziksel mekân güvenliğini temin etmek amacıyla açık rızaları dahilinde kişinin kendisi tarafından elde edilmektedir.
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • 6698 s. Kanun Faaliyetleri Kapsamında İdari ve Teknik Tedbirlerinin Yürütülmesi
Hukuki Sebepler
6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
6698 s. Kanun madde 5/2 (f): Meşru menfaat
6698 s. Kanun madde 6/2: Açık rıza

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Rasyotek tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlara, iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza ve açık rızanız olması halinde sınırlı ve gerekli olması kaydıyla yurt dışına aktarılabilecektir.

KİMLİK VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu/ Özel Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler
 • Hissedarlar
 • İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişiler
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Özel İstihdam Bürosu Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İLETİŞİM VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu/ Özel Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Tedarikçiler
 • Hissedarlar
 • İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişiler
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

ÖZLÜK VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Yetkili Kamu/ Özel Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Hissedarlar
 • 4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuatta Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Danışmanlık Hizmeti Faaliyetlerinin Yürütülmesi

HUKUKİ İŞLEM VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • İştirak ve Bağlı Ortaklıklar
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

MÜŞTERİ İŞLEM VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nu ve İlgili İkincil Mevzuat Düzenlemeler Çerçevesinde Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Sistem Odası Güvenliğinin Temini
 • 6698 sayılı Kanun’un Teknik ve İdari Tedbirlerinin Yürütülmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuatta Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Herkese Açık
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

FİNANS

Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • 4857 sayılı İş Kanunu’ndan Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

PAZARLAMA

Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • İş Ortakları
 • Rasyotek Ürün ve Hizmetlerine Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

MESLEKİ DENEYİM

Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • İş Ortakları
 • Ürün veya Hizmet Alan Kişiler
 • 4857 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuatta Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Özel İstihdam Bürosu Faaliyetlerinin Yürütülmesi

SAĞLIK BİLGİLERİ

Aktarım Yapılan Taraflar Kişisel Verinin Aktarım Amacı
 • Yetkili Kamu/ Özel Kurum ve Kuruluşları
 • Covid-19 Tedbirlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar için İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Rasyotek tarafından veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Şirket'in ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz, insan kaynakları süreçleri kapsamında işlenmektedir. Bununla birlikte; iç işleyiş planlanması ve yönetilmesi, çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Rasyotek tarafından e-posta, mobil uygulama, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat hukuki sebeplerine ve sağlamanız halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7. KVK Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın Kişisel verileriniz işlenebilir. Şöyle ki;

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Rasyotek ’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.rasyotek.com.tr/rasyotek-basvuru-metni.pdf adresinden ulaşabileceğiniz Rasyotek KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU FORMU’ nu doldurarak Yenibosna Merkez Mahallesi Kavak Sokak Business Port Ofis No:11 Kat:8 D:38-39 Bahçelievler/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir, elektronik imzalı olarak [email protected] KEP adresine iletebilir veya Şirket sistemlerinde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden ya da [email protected] e-posta adresi aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.