KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNCA 6698 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNE(*) GÖRE İLAN EDİLEN VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT TARİHLERİ

Veri Sorumluları Kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi Kayıt için son tarih
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları 01.10.2018 31.12.2021
Yurtdışında yerleşik veri sorumluları 01.10.2018 31.12.2021
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları 01.01.2019 31.12.2021
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 31.12.2021

(*)GEÇİCİ MADDE 1-(2) Veri sorumluları,Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır.

KVKK ile İlgili Tüm Soru, Görüş ve Talepleriniz için Bizimle İletişime Geçmek İçin Tıklayınız.

Aydınlatma Metni